Sveriges Författarfonds premium till personer för belöning av litterär förtjänst

Sveriges författarfond utdelade åren 1955–2005 så kallade premier som belöning av litterär förtjänst till bland annat översättare.