Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Den nya databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Sjöwall Wahlöö som översättare

Författarparet Sjöwall Wahlöö firade enorma framgångar med krimalserien Boken om ett brott. Samtidigt som de skrev böckerna i serien var de också verksamma som översättare av amerikansk kriminallitteratur, en syssla som på flera sätt samspelade med eller speglade deras författarskap.

Sigrid Elmblad, 1860–1926

Genom unika förbindelser i det europeiska musiklivet kom Sigrid Elmblad att fungera som en viktig förmedlare av Richard Wagners musik och tankevärld till Sverige. Hennes översättningar av Wagners libretton användes under årtionden på svenska scener. Hon översatte också en rad betydande samtida författare, däribland Henrik Ibsen, Romain Rolland och Sigrid Undset.

Panacheserien

Bonniers förlags Panacheserie har från början varit ägnad litterärt nydanande verk i översättning. Dess emblem – den grekisk antika hjälmen med plymen – symboliserar det stridbara, stolt självmedvetna avantgardet.