Letterstedtska priset för översättningar

Letterstedtska priset för översättningar delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien för specifika översättningar. Priset skiljer ut sig genom att det i enstaka fall har belönat översättningar av rent vetenskapliga verk eller ”någon särdeles utmärkt undvervisningsbok för ungdomen”.

 

Litteratur:

Inge Jonsson, ”Till översättares pris”, i: Ledarskap och lidelse. En vänbok till Gunnar Sahlin, red. Magdalena Gram, Stockholm: Kungliga biblioteket 2011 (endast som e-bok), s. 48–55.

http://www.kb.se/Dokument/Aktuellt/ledarskap_och_lidelse.pdf

 

Nedan en komplett lista över pristagarna:

 

1862 Carl August Hagberg för sina översättningar av Shakespeare

1863 Carl Vilhelm August Strandberg för sina översättningar av Byron

1864 Hans Magnus Melin för sin översättning av Gamla testamentet

1865 Carl Anders Kullberg för sin översättning av Torquato Tassos Befriade Jerusalem

1866 Fredrik August Dahlgren för sina översättningar av Shakespeare, Calderón och Heiberg

1867 Carl Wilhelm Böttiger för sina översättningar av Dante och Tasso

1869 Aron Martin Alexanderson för sin översättning av Aeschylos De sju mot Thebe

1871 Carl Anders Kullberg för sin översättning av Ludovico Ariostos Den rasande Roland

1872 Christian Lovén för sin översättning av T.H. Huxleys Menniskokroppens byggnad och förutsättningar

1873 Magnus Dalsjö för sina översättningar av Platon

1874 Otto Wilhelm Ålund för översättning och utgivning av Uppfinningarnas bok

1875 Carl Johan Tornberg för sin översättning av Koranen

1877 Viktor Rydberg för sin översättning av Goethes Faust

1878 Peter August Gödecke för sin översättning av Eddan

1881 Gustaf Stjernström för sin översättning av W.D. Whitneys Om språket, dess lif och utveckling

1885 Fredrik Adam Smitt för sin översättning av Alfred Brehms Foglarnes lif

1889 Albert Ulrik Bååth för sina översättningar från isländskan i samlingen Från vikingatiden

1890 Alfred Gabriel Nathorst för sin bearbetning av Melchior Neumayers Jordens historia

1893 Edvard Lidforss för sin översättning av Cervantes Don Quixote

1894 Fredrik Sander för sina översättningar ur Eddan

1895 Alfred Jensen för sina översättningar i Ur Böhmens moderna diktning

1895 Johan Bergman för sina tolkningar av Förkristna hymner

1896 Göran Björkman för sina tolkningar av spansk och portugisisk lyrik

1897 Erland Lagerlöf för översättningen av Juvenalis’

1897 Alfred Jensen för samlingsverket Ur slavernas diktvärld

1898 Fredrik Wulff för sin översättning av Dantes I lifvets vår

1899 Alfred Jensen för översättningen av Mickiewicz Herr Tadeusz

1900 Hilding Andersson för sin översättning från sanskrit av skådespelet Den lilla lervagnen

1901 Anna Geete, f. Hamilton för sina översättningar av engelska och amerikanska skönlitterära arbeten

1902 Carl Snoilsky för sina tolkningar av Goethes lyrik

1902 Ragnar Törnebladh för sin tolkning av Longfellows Evangelina. En sägen från Arkadien

1903 Karl August Hagberg för sin översättning av Echegarays drama Den store Galeotto

1903 Hjalmar Edgren för sina tolkningar av Tennysons dikter

1904 Edvard Lidforss för sin översättning av Dantes Gudomliga komedi

1906 Sven Casper Bring för sin översättning av Dantes Gudomliga komedi

1907 Maximilian Victor Odenius för sin översättning av Aulus Cornelius Celsus Åtta böcker om läkekonsten

1909 Erland Lagerlöf för sin översättning av Homeros Odyssée

1910 Michael K. Löwegren för sin översättning av De Hippokratiska skrifterna (första delen)

1912 Bernhard Risberg för sin översättning av Sophokles Antigone

1912 Elias Janzon för sin översättning av tredje bandet av Propertius’ Elegier (Sexti Propertii Elegiae)

1915 Ellen Wester för sina översättningar av Platons Gästabudet och några andra dialoger

1916 Adolf Hillman för sin översättning av Friherre Samuel von Pufendorffs sju böcker om Carl X Gustaf

1917 Axel Åkerblom för sina tolkningar i Norrøna dikter 1-2

1917 M. L. Wistén för Åsgrimsons dikt ”Lilja”

1918 Karl Vilhelm Zetterstéen för sin översättning av Koranen

1920 Carl Grimberg för Svenska folkets underbara öden

1922 Aron Martin Alexanderson för sina översättningar av Oidipus-sagans tragedier

1923 Albert Ehrensvärd för översättningarna i Fransk medeltid och renässans

1924 Johan Bergman för sin tolkning av Sagan om Aeneas

1925 Karl August Hagberg för sin översättning av Molinas Förföraren från Sevilla

1926 Elof Hellquist för sina tolkningar av Kallimachos’ hymner

1927 Emil Olson för sin översättning av Sturlassons Norges konungasagor

1928 Frans G. Bengtsson för sin tolkning av Miltons Paradise lost

1929 Bernhard Risberg för sin tolkning av Homeros Iliaden

1932 Carl Charlier för sin översättning av Newtons Naturvetenskapens matematiska principer

1935 Ivar Harrie för sin översättning av Racines Andromake

1945 Hugo Hultenberg för sina översättningar av Winston Churchill och Stefan Zweig

1947 Johannes Edfelt för sina lyriska tolkningar i Bomben och lyran

1950 Björn Collinder för sin tolkning av Kalevala

1952 Bertil Malmberg för sina tolkningar av utländsk lyrik i Idealet och livet

1953 Anders Österling för Nya tolkningar

1955 Björn Collinder för sin översättning av Beowulf

1957 Henrik Sundin för sin översättning av Schefferus Lappland

1960 Karin Alin för översättningen av Dolcis Röster från Palermo

1963 Anders Wedberg för översättningen av Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus

1965 Eyvind Johnson för översättningar av Sartre

1966 Gunnel Vallquist för översättningen av Prousts På spaning efter den tid som flytt

1968 Gerhard Bendz för Latinska sentenser och citat

1970 Erik Sundström för sin översättning av Kawabatas Huset med de sovande skönheterna

1972 Edvard Robert Gummerus för sin översättning av Giovenes Helgonen : Giuliano di Sanseveros självbiografi

1973 Eva Liljegren för sin översättning av Bölls Grupporträtt med dam

1974 Hans Björkegren för sin översättning av Aleksander Solzjenitsyns Gulag-arkipelagen

1975 Carl Gustaf Bjurström för sina under 1974 utkomna översättningar av Balzac

1977 Caj Lundgren för sin översättning av Bellows Humboldts gåva

1978 Margaretha Holmqvist för sin översättning av Bieneks Den första polkan

1979 Thomas Warburton för sin översättning av Faulkners En legend

1980 Göran Malmqvist för sin översättning av Den svarta virvelvinden och hans kumpaner

1981 Bertil Cavallin för sin översättning av Senecas Breven till Lucilius

1982 Mårten Edlund för översättningen av Bashevis Singers Jacobys hus

1983 Else Lundgren för sin översättning av Goldings Det synliga mörkret

1984 Gunnel Vallquist för den avslutande sjunde delen av Prousts På spaning efter den tid som flytt

1985 Eva Alexanderson för översättningen av Ecos Rosens namn

1986 Lars Erik Blomqvist för översättningen av Bulgakovs Snöstorm och andra berättelser

1987 Olov Jonason för sin översättning av Greenes Generalen. Historien om en vänskap och Den tionde mannen

1988 Jan Stolpe för översättningen av Montaignes Essäer

1989 Bengt Jangfeldt för sin översättning av Brodskys essäer i Att behaga en skugga

1990 Ulla Roseen för översättningen av Goytisolos Förbjudet område

1991 Peter Landelius för översättningen av Cortázars Hoppa hage

1992 Staffan Dahl för översättningen av Dostojevskijs Onda andar

1993 Paul Enoksson för översättningen av Galileis Breven om solfläckarna

1994 Ulrika Wallenström för översättningen av von Grimmelshausens Courage

1995 Kajsa Zaccheo för översättningen av Galileis Dialog om de två världssystemen

1996 Per Erik Wahlund för översättningen av Melvilles Moby Dick

1997 Marianne Eyre för översättningen av Lobo Antunes Tingens naturliga ordning

1998 Sture Pyk för sin översättning av Perecs Livet en bruksanvisning

1999 Håkan Rehnberg och Hans Ruin för översättningen av Herakleitos Fragment

2000 Gabriella Oxenstierna för sin översättning av Nestorskrönikan

2001 Ingvar Björkeson för sin översättning av Homeros Iliaden

2002 Gunnar Harding för Och drog likt drömmar bort. Coleridge, Wordsworth och deras epok

2003 Jens Nordenhök för sin översättning av Cervantes Don Quijote. Den snillrike riddaren Don Quijote av la Mancha

2005 Ola Wikander för Kanaaneiska myter och legender

2006 Jim Jakobsson för sin översättning av Husserls Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi

2007 Stig Strömholm för sin översättning av Saint-Simons Minnen från Ludvig XIV:s hov 1691-1723

2008 Göran Malmqvist för sin översättning av Naiqians När mörkret faller trängtar mitt hjärta till dig

2009 Ulla Roseen för sin översättning av Tolstojs Anna Karenina

2010 Lars W. Freij för sin översättning av Freuds Samhälle och religion

2011 Pär Bergman för sin översättning av Cao Xueqins Drömmar om röda gemak

2012 Anders Bodegård för sin översättning av Zagajewskis Antenner i regn

2013 Erik Andersson för sin översättning av James Joyce Ulysses

2014 Maria Ortman för sin översättning av Péter Nádas Parallella historier. Frihetens andning

2015 Sven-Tage Teodorsson för sin översättning av Plutarchos Kärlek och vänskap

2016 Inger Johansson för sin översättning av Mircea Cartarescus Levanten-Österlandet

2017 Ulf Peter Hallberg för sin översättning av William Shakespeare, Det blodiga parlamentet, Fyra tragedier  samt Komiska förväxlingar, Fyra komedier

2018 Charlotta Weigelt för sin översättning av Aristoteles Fysik

2019 Rose-Marie Nielsen för sin översättning av Alice Munros Kvinnors liv

2020 Arne Melberg för sin översättning av Robert Burtons Melankolins anatomi

2021 Malte Persson för hans översättningar av Rainer Maria Rilkes dikter

2022 Martin Gustafsson och Lars Hertzberg för deras översättning av Ludwig Wittgensteins Filosofiska undersökningar