Boklotteriets stipendier till översättare

Boklotteriet grundades 1948 på initiativ av Carl-Emil Englund. En viktig orsak till dess tillkomst var en frustration över det ringa intresse som visades från statligt håll för att stödja fria litterära konstutövare och för att utjämna de ekonomiskt ojämna villkor som ännu präglade litteraturproduktionen. Med stöd av flera folkrörelseorganisationer blev Boklotteriet på bara några år en betydelsefull utdelare av stipendier till svenska författare och litterära översättare. Stipendierna utdelades 1949–1964, exklusivt till översättare dock endast till 1960. Efter 1964 uppgick Boklotteriet i Litteraturfrämjandet.

Stipendiesumman tycks ha legat fast på 2 000 kronor.