Översättarlexikonets artikelförfattare

Erik Zillén

Erik Zillén är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och har forskat om bl.a. den aisopiska fabelns svenska och europeiska historia.

Artiklar