Översättarlexikonets artikelförfattare

Elin Svahn

Elin Svahn är översättare och doktorand vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet.

Artiklar