Översättarlexikonets artikelförfattare

Birgitta Ewerth

Birgitta Ewerth, född Björkbom, är fil.mag. i svenska och engelska och f.d. radiojournalist på Utbildningsradion.

Artiklar