Brita Björkbom, 1906–1969

Foto: Privat

Brita Björkbom föddes Rabenius den 23 juli 1906 i Uppsala som dotter till statssekreteraren Lars Rabenius och dennes hustru Daisy, född Bergstrand. Hon tog studenten 1924 vid Djursholms samskola. Som var vanligt vid den här tiden när det gällde flickor ville föräldrarna inte bekosta den universitetsutbildning hon önskade genomgå, något man gjorde för de två bröderna. Hon fick emellertid studera en kortare tid i Cambridge, där hon tog en examen motsvarande ungefär dagens Certificate of Proficiency in English. Hon gick också en kurs i franska. Efter att ha arbetat som biblioteksassistent på Kungliga biblioteket några år gifte hon sig 1928 med bibliotekarien, fil.lic. Carl Björkbom och fick fyra barn.

Brita Björkbom fortsatte att arbeta på Kungliga biblioteket men blev senare deltidsanställd på Norstedts förlag som korrekturläsare och lektör. Dessa uppgifter utökades efter en tid med översättningsarbeten. Hon debuterade som översättare 1944 med en engelsk barnbok, Fem syskon på äventyr av Lucy W. Bellhouse. Två år senare kom Kim av Vibeke Malthe Bruun, en bok om en ung dansk motståndsman som avrättades 21 år gammal. Med undantag för denna översättning från danskan blev hennes översättningsspråk engelska. Hon var dock enligt uppgift i Svenska Översättarförbundets matrikel beredd att översätta också från norska, franska och tyska.

Efter ett antal översättningar under 1940-talet blev Björkbom tvungen att göra ett långt uppehåll på grund av sjukdom. I slutet av 1950-talet undervisade hon några terminer i engelska på Kursverksamheten samt på företaget Martin Olsson. På 1960-talet var hon tillbaka igen som översättare för Norstedts förlag.

Brita Björkboms verkförteckning innehåller förutom skönlitterära verk även en del historiska böcker samt några reseskildringar, bland dem Sir Edmund Hillarys berättelse om bestigningen av Mount Everest, Högt bland tunna moln (1963), och Elizabeth Bowens bok En tid i Rom (1962), som blev något av en kultbok för Romresenärer. Där ingår också självbiografin Den begravda dagen (1963) av Cecil Day Lewis, vilken var en av de få prosaböcker han gav ut under eget namn; sina många deckare skrev han under pseudonymen Nicholas Blake. Med denne författare hade Björkbom under arbetet en omfattande brevväxling. Två översättningar gjorde hon i samarbete med sin man, Carl Björkbom. Dessutom översatte hon vetenskapliga artiklar under sina sista år, då anställd på Kungliga Vetenskapsakademien och Mittag-Lefflerska stiftelsen.

Trots att Brita Björkbom inte hade några universitetsbetyg i engelska hade hon genom sin stora beläsenhet, främst inom engelsk litteratur, skaffat sig gedigna språkkunskaper. Tillsammans med sin man, som i sitt arbete hade många internationella kontakter, lärde hon känna personer i England som hon träffade och brevväxlade med. Familjen hade också ett rikt umgängesliv inom den svenska biblioteksvärlden och med andra intellektuella. Hon var medlem i sällskapet Nya Idun, liksom i Svenska Översättarförbundet. I medlemsförteckningen för år 1957 framgår att endast drygt en tredjedel av de kvinnliga medlemmarna hade akademiska betyg i de språk de översatte. Bland de manliga översättarna var antalet akademiker något högre. Tio år senare var cirka hälften av de kvinnliga översättarna akademiker.

Brita Björkbom avled den 28 september 1969.