Översättarlexikonets artikelförfattare

Aimée Delblanc

Aimée Delblanc är översättare från tyska och undervisade tidigare i litterär översättning vid översättarseminariet vid Södertörns högskola.

Artiklar