Översättarlexikonets artikelförfattare

Ulla-Britt Frankby

Ulla-Britt Frankby (1935–2008), fil.lic., slavist vid Göteborgs universitet, översättare och chef för förlaget Renässans.

Artiklar