Översättarlexikonets artikelförfattare

Sverker Göransson

Sverker Göransson, docent och f.d. universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, har bland annat medarbetat i Den svenska litteraturen och varit medredaktör för dess avslutande del (1990). Tillsammans med Erik Mesterton har han utgivit Den orörliga lågan: analyser av femton 1900-talsdikter (1991).

Artiklar