Översättarlexikonets artikelförfattare

Siv Hackzell

Siv Hackzell är författare och fri forskare, akademiskt utbildad i språk, litteratur-, konst- och idé- och lärdomshistoria, klassisk fornkunskap samt socialantropologi. Fil.mag. 1967 och 2001. Doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.

Artiklar