Översättarlexikonets artikelförfattare

Rikard Wingård

Rikard Wingård är filosofie doktor i litteraturvetenskap och disputerade på avhandlingen Att sluta från början. Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik (2011).

Artiklar