Översättarlexikonets artikelförfattare

Per Stam

Per Stam är docent i litteraturvetenskap och universitetslektor i Umeå. Huvudredaktör för Strindbergs Samlade Verk och Henry Parlands Skrifter.

Artiklar