Översättarlexikonets artikelförfattare

Miklós Gulyás

Miklós Gulyás (1938–2013), bibliotekarie. Arbetade aktivt för att litteratur på invandrarspråken skall finnas på svenska bibliotek och utgav en rad skrifter i ämnet.

Artiklar