Översättarlexikonets artikelförfattare

Ljubica Miočević

Ljubica Miočević är fil.dr. i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes avhandling behandlade Clas Livijns prosaverk.

Artiklar