Översättarlexikonets artikelförfattare

Helena Bodin

Helena Bodin, litteraturvetare, universitetslektor vid Stockholms universitet. Forskar om förbindelser mellan den bysantinska kristna traditionen och modern svensk litteratur.

Artiklar