Trevipriset

Trevipriset instiftades av förläggarna Adam Helms och Solveig Nellinge 1971, samma år som de grundade Bokförlaget Trevi. Det var ovanligt såtillvida att det riktade sig mot aktörer i hela den litterära produktionskedjan, från utländska författare till översättare och svenska förlagsredaktörer. Pristagaren skulle vara i besittning av överblick och vidsyn på det litterära fältet. Priset bestod av en liten skulptur av Britt-Ingrid Persson, som hon gjorde en ny version av varje år. Skulpturen föreställde fem figurer nedsänkta i var sin grop, det vill säga utan de egenskaper som pristagarna ansågs besitta.