Thorsten W Törngren, 1871–1939

Foto: Krigsarkivets porträttsamlingar

Thorsten Wilhelm Törngren föddes den 20 januari 1871 som äldste son till den framstående gymnastikpedagogen och militären Lars Mauritz Törngren och dennes hustru Amalia Elisabeth Sofia, född Noër. I släkten fanns flera betydande militärer. Thorsten Törngrens yngste bror – de var fyra − Gustaf Mauritz skulle med tiden bli generalmajor. Familjen var bosatt vid prominenta adresser i Klara församling i Stockholm.

Thorsten W. Törngren läste från 1880 vid Norra Latin och skrev 1888 in sig vid Uppsala universitet för att studera juridik. Vid sidan av studierna genomgick han officersutbildning. Törngren blev jur.utr.kand. 1898 och verkade därefter som auditör vid Skånska Dragonregementet. Några år in på det nya seklet var han åter i Stockholm, nu som e.o. hovrättsnotarie. År 1914 utnämndes han till hovintendent. Törngren var samtidigt verksam som medarbetare i Post- och Inrikes Tidningar (1905−1921), som redaktör för Svensk rikskalender (1906−1913) och Sveriges statskalender (1914−1921, 1927−1939). Han avled den 4 oktober 1939.

Som översättare var Thorsten W. Törngren aktiv under huvudsakligen 1920-talet, då han var mycket produktiv och lade handen vid ett femtiotal verk. Främst översatte han populär facklitteratur samt skönlitteratur från nynorska.

Det facklitterära urvalet dominerades av verk om upptäcktsfärder, framför allt om polarforskare och äventyrliga sjömän. En typisk titel var den danske författaren Kaj R. Dahls På isflak längs Ostgrönland. Motorskonaren ”Teddys” förlisning i ishavet och besättningens underbara räddning (1925). I urvalet fanns också flera verk av historiskt eller arkeologiskt innehåll; även dessa tog dock gärna avstamp i någon form av upptäcktsfärd.

Att Törngren översatte från nynorska eller ”norskt folkmål” var något som uppmärksammades som en händelse i sig. Bland de norska författarna återfanns den uppburne Olav Duun, vars romansvit om Juviksfolket Törngren översatte 1924−1926. Andra framstående skönlitterära författare i Törngrens verklista var Sigurd Hoel, Gunnar Gunnarsson och W. Somerset Maugham, vars Den brokiga vävnaden utkom under tre olika titlar i ett flertal utgåvor i över ett halvsekel efter förstapubliceringen 1925.

I en rundfrågning om översättning bland några prominenta svenska översättare i Svenska Dagbladets julbilaga 2/12 1925 framhöll Thorsten W. Törngren god förmåga i målspråket som översättarens kanske viktigaste redskap:

Fullt ut lika viktigt som att vara hemma i det främmande språk, varifrån översättningen sker – och måhända ännu viktigare, framhåller hr Törngren, är, hur självklart det låter, att riktigt kunna sitt eget språk, det språk till vilket originalet ska överflyttas.

Thorsten W. Törngren gick bort den 4 oktober 1939.