Mats Löfgren, 1951–2007

Foto: Thomas Grundberg

Mats Löfgren var född den 11 oktober 1951 i Jämtland och började sin yrkesbana som journalist i en rad norrländska tidningar. Men det var Frankrike och den frankofona litteraturen som han kom att ägna sitt verkliga intresse. Utan Mats Löfgren skulle vi inte ha haft goda översättningar av Tahar Ben Jelloun, André Gorz, Roland Barthes och Balzac – för att bara nämna några av de författare han tolkade. Till översättarkretsen kom han i mitten av 1980-talet och blev snart en central gestalt i Sveriges Författarförbund. Han var där översättarsektionens sekreterare från 1987 till 1990, då han blev dess ordförande – en post som han innehade till 1999. Han var också översättarnas representant i förbundets styrelse åren 1991–1995. Hans internationella engagemang var stort: under flera år var han ledamot av Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), och han verkade för samarbetet mellan översättare i Östersjöområdet med dess naturliga bas hos Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby.

Därtill ville Mats Löfgren se till att en ny, yngre översättargeneration fick adekvat utbildning: han var en av dem som tog initiativet till översättarsektionens seminarier på Lunnevads folkhögskola i Östergötland. Han var en av de första översättarna som började arbeta med dator, och han insåg genast vilka möjligheter det öppnade. Han levererade sina översättningar på diskett långt innan tekniken hade slagit igenom på förlagen, och som översättarnas facklige företrädare spelade han en viktig roll för att datatekniken skulle få genomslag i avtal och arvoden.

Till Mats Löfgrens förtjänster som översättare hör hans lyhördhet för alla realiadetaljer – alltifrån Marocko till Riga och Prag; han var en världsresenär. Hans journalistiska begåvning tillät honom att ge främmande texter en högst personlig touche utan att han någonsin gav avkall på trohet mot originalet. Själv skrev han:

Översättaren ska veta när det är dags att leka. Med allvaret som en given botten. För som i skämt blir av lek ingenting utan allvar i botten. Humorn, komiken, ska leva om inte i skrift, för ögat, så för sinnet, i det som döljer sig mellan orden och raderna. Och sådana gånger står översättaren i alla väderstrecks mitt. Författaren i östan och västan och översättaren i mitten, där läsaren finns.
– ur Något att orda om (1997)

Mats Löfgren tilldelades 2002 Albert Bonniers 100-årsminnes pris för översättare. Han avled den 28 mars 2007 i Stockholm.