Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris

Priset utdelas sedan 2012 med medel som tillkommit Letterstedtska föreningen genom en donation från tidigare universitetslektorn i tyska Lars-Olof Nyhlén och dennes maka Martha. Prissumman uppgår till 100 000 kronor och fungerar som ”belöning för översättning mellan de nordiska språken av litterärt eller essäistiskt verk eller en översättares gärning som helhet”.