Irmgard Pingel, 1909–2008

Foto: Privat

Irmgard Pingel föddes den 10 september 1909 i Köln och kom som barn till Sverige då fadern fick anställning i Stockholm och flyttade dit med sin familj. Hon gick i katolska skolan och erbjöds medel till fortsatt utbildning, något föräldrarna avböjde. Böcker och språk kom ändå att prägla hennes liv och verksamhet. Efter tidiga anställningar som skrivbiträde på sjukhus och läkarsekreterare, och en tid som innehavare av ett jazzkafé i Lund, började hon översätta noveller för veckopressen och arbeta som ”spököversättare” (på den tiden vanligt förekommande) åt Artur Lundkvist och Erik Lindegren.

Hennes tidigaste översättningar i bokform i eget namn var av engelskspråkig ungdomslitteratur, men snart utnyttjades också hennes kunskaper i modersmålet tyska i och med översättningar av psykologen Anna Freud, den litteräre avantgardisten Arno Schmidt och romanförfattaren Heinar Kipphardt. För ingen ära och halva honoraret gjorde hon grovarbetet med D.H. Lawrences Den befjädrade ormen (1938) åt Lundkvist och med Faulkners Ljus i augusti (1944) åt Lindegren.

Irmgard Pingel gifte sig med journalisten och författaren Sten Söderberg och fick en son med honom. Några år efter dennes födelse 1931 bröt hon dock upp ur äktenskapet för att leva i ett intensivt men uppslitande förhållande med Artur Lundkvist. Deras tid tillsammans har inkännande skildrats av sonen Lasse Söderberg i Breven från Artur (2006). Boken ger en valörrik bild av en begåvad och känslig kvinna vars litterära ambitioner kan ha varit mer omfattande än att ”bara” bli översättare, men som kom att berika den svenska litteraturen med bland åtskilligt annat lyhörda och pregnanta översättningar av Nobelpristagarna Camilo José Cela och Octavio Paz.

Den senares klassiska studie i mexikansk kultur, Ensamhetens labyrint, översatte Irmgard Pingel samman med Lasse Söderberg, liksom mor och son samarbetade kring dikturval av Sarah Kirsch och Günter Grass. Som översättarnamn i en del tidiga verk anges på grund av ett andra äktenskap ibland Irmgard Pingel Åberg. År 1982 mottog hon Svenska Akademiens översättarpris, och 1989 Samfundet De Nios översättarpris.

Irmgard Pingel har genom sina översättningar men också genom sina bekantskaper med många av 1930- och 1940-talens viktigaste författare och sin funktion som samvete och sanningssägare i förhållande till dem spelat en undanskymd men inte oviktig roll i svensk litteraturhistoria. Hon avled den 29 mars 2008 i Malmö.