Göran Salander, 1910–1965

Foto: Privat

Göran Salander var under större delen av sitt yrkesverksamma liv chef för den litterära redaktionen på Norstedts bokförlag. Hans översättningar tillkom dels i ungdomsåren före anställningen vid förlaget, dels som sidosyssla under arbetet där. Detta gällde särskilt vissa Norstedtsförfattare som han kommit att nära följa, allra främst Graham Greene.

Göran Salander föddes den 19 juli 1910 i Stockholm som son till skådespelerskan Hermine Bergvall-Salander och ingenjören Erik Salander. Den senare var förutom båtkonstruktör (känd som skapare av den svenska skärgårdskryssartypen) även skriftställare och fotograf. Som enda barn till mångsidiga föräldrar fick Göran Salander från unga år en bred stimulans och en stark intellektuell uppmuntran i hemmet. Han tog studenten vid Stockholmsgymnasiet Södra Latin som sjuttonåring. Hans därpå följande fil.kand. från dåvarande Stockholms högskola var ovanligt bred och omfattade litteraturhistoria, nordiska språk, historia, filosofi, religionshistoria, tyska och franska.

Redan som student påbörjade Salander ett livslångt boksamlande, till en början främst utländsk skönlitteratur, och så småningom alltmer svensk. Han tänkte sig en akademisk karriär som litteraturvetare och förberedde sig för att disputera i litteraturhistoria. De svåra tiderna i 1930-talets början, och pappa Eriks oregelbundna inkomster som båtkonstruktör, gjorde dock att den 22-årige Göran Salander fick överge sina akademiska planer och försörja sig på egen hand. Han frilansade som korrekturläsare, redaktör och så småningom översättare – till en början främst av facklitteratur, men gradvis övervägande av skönlitteratur, främst från franska och engelska.

Sedan bredden (källspråken var tyska, franska och engelska) och kvaliteten hos hans översättningar uppmärksammats kontaktades han av Norstedt i samband med att förlaget 1943 stöpte om sin redaktionella avdelning till en skönlitterär och en juridisk del. Göran Salander anställdes vid 32 års ålder som chef för den litterära redaktionen och kvarstod i samma position i 22 år. Han avled i cancer den 14 januari 1965.

Göran Salander blev känd för en bredare allmänhet när hans encyklopediska allmänbildning och väldiga beläsenhet exponerades i det populära radioprogrammet ”Tusenkampen” under ledning av Tage Danielsson. Han vann tävlingen 1962.

Salanders tidiga översättningar omfattade främst tysk facklitteratur. Därefter följde en period av tolkningar av fransk filosofi och skönlitteratur, däribland Voltaire, Racine och Rousseau (bland annat för Albert Bonniers förlags serie De stora filosoferna). Sedermera kom han att alltmer arbeta med anglosaxisk skönlitteratur, såsom Dorothy Sayers, Sinclair Lewis, Angus Wilson, Dan Jacobson, och från 1944 Graham Greene.

Av Greene översatte Salander Skräckens ministerium (1944), Hjärtpunkten (1948), Ögonvittnet (1950), Hemlig agent (1953), De skeppsbrutna (1954) och Förloraren tar hem spelet (1955). Enligt förläggaren Ragnar Svanström prisade Greene översättningarna (rimligen influerad av Svanström själv, och möjligen av Anita Björk – Greene läste ju inte själv svenska). Graham Greene lär ha blivit förbluffad när Svanström upplyst honom om att översättaren aldrig hade besökt Storbritannien eller USA och inte studerat engelska på akademisk nivå.

Göran Salander har i flera sammanhang (av bland andra Einar Heckscher) citerats som upphovsman till uttrycket ”Att översätta är omöjligt”. Det är oklart om han skrev eller endast sade detta, men yttrandet återspeglar Göran Salanders filosofi rörande översättarens bundenhet till originaltexten. Han ansåg att det är omöjligt att göra en perfekt eller ”sann” översättning och att översättaren därför kan och bör ta sig vissa friheter i syfte att försöka träffa rätt på ett högre plan, om än kanske mindre bokstavstroget. Han deltog i skriftliga och muntliga debatter om översättandets konst och villkor. Delvis bevarad finns en längre brevväxling mellan Åke Thulstrup, då på Bonniers, och Salander från åren 1942–1943, strax innan han började vid Norstedts. Den föranleddes av att Thulstrup skrivit en starkt berömmande artikel om Salanders översättningar i tidskriften Nu.

Den sista översättningen av Göran Salanders hand kom att bli en novell av Graham Greene, ”Mortmain”, som publicerades i original i New Statesman 1963. Den svenska texten (”Kvarlåtenskap”) finns bevarad men har veterligen inte utgivits. 

Göran Salander gick bort den 14 januari 1965.